Stația de Tratare Mecano- Biologică Sânpaul

Distribuie
Realizarea stației de tratare mecano-biologică a avut drept scop asigurarea tratării corespunzătoare a deşeurilor municipale menajere şi asimilate menajerelor. 
Acest scop este reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare cu ajutorul soluțiilor alternative de reciclare, valorificare energetică și tartare biologică, atingând țintele privind gestionarea deșeurilor, în speță cele de deviere de la depozitare.
 
Deșeurile sunt descărcate în interiorul halei destinate fazei mecanice, în zona de recepție. Aici deșeurile sunt trecute printr-un mărunțitor cu ajutorul încarcatoarelor frontale, după care direcționate într-un ciur rotativ pentru preselectarea lor după dimensiune. Deșeurile cu dimensiuni mai mari ca orificiile ciurului rămase in ciur, sunt scoase pe utilaje de transport. Acestea pot fi trimise la sortare sau pot fi materie primă pentru combustibil solid la incinerare sau coincinerare (RDF).

Deșeurile cu dimensiuni mai mici ca orificiile ciurului rotativ sunt transportate cu autospecială pe platforma de tratare biologică unde sunt stabilizate. După stabilizare ele pot fi prelucrate în continuare pentru a obține compost sau folosite ca strat de acoperire la închiderea de depozite de deșeuri, ca material organic asemănător compostului (MOAC).
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOLECT MUREȘ

Webdesign by SigmaNet