Despre Noi
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș (ADI Ecolect) a fost înființată în 2008 prin asocierea a 103 unități administrativ teritoriale (UAT) din județul Mureș în scopul gestionării unui sistem integrat al deșeurilor la standardele europene. 
 
Activitatea asociației în colaborare cu membrii săi, se focusează  asupra colectării deșeurilor în mod selectiv și asigurarea capacității infrastructurii de gestionare, tratare și eliminare a deșeurilor.

Misiunea asociației vizează dezvoltarea calității serviciului de salubrizare, atingerea și respectarea standardelor europene, dezvoltarea şi implementarea unei strategii comune cu privire la operarea eficientă a sistemului integrat de gestionare al deşeurilor din județ.

Site-ul nostru a fost creat cu scopul de a transmite informații actuale despre activitatea Asociației, despre sistemul județean integrat și promovarea atitudinii responsabile față de mediul înconjurător. 
Scopul asociației
Scopul asociației
Asociația a fost constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente.
Membrii declară că scopul comun al înființării Asociației este reprezentat de interesul general al locuitorilor județului Mureș privind:

- îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife/taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul “poluatorul plătește”;
- atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului;
- dezvoltarea capacității de a atrage fonduri pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare;
Obiectivele asociației
Obiectivele asociației
Principalele obiective ale Asociației cu privire la gestionarea deșeurilor municipale sunt cele care conduc la îndeplinirea țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană :
             - asigurarea colectării deșeurilor generate de întreaga populație;
             - implementarea colectării separate a deșeurilor menajere;
             - asigurarea de capacități suficiente de sortare și reciclare a deșeurilor;
             - asigurarea de capacități de tartare a deșeurilor biodegradabile;
             - depozitarea deșeurilor care nu pot fi valorificate în depozite conforme;
             - delegarea gestiunii serviciilor de colectare, transport, tartare și depozitarea deșeurilor    municipale.
Structura organizatorică
Structura organizatorică
Adunarea Generală a Asociației
Organul de conducere deliberativ al Asociației este Adunarea Generală, format din toți reprezentații unităților administrativ-teritoriale membre, respectiv Primarii și Președintele Consiliului Județean Mureș, în exercițiu, sau delegații acestora împuterniciți să-i reprezinte.

Consiliul Director
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă 4 (patru) membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea tuturor membrilor Asociației utilizând principiul reprezentării prin rotație.
Președintele Asociației este și președintele Consiliului Director.


Controlul Financiar al Asociației
Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori. Aceasta este formată din șase membri, aleși de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Aparatul propriu al Asociației
În vederea realizării scopului și obiectivelor Asociației aceasta dispune de un aparat tehnic de specialitate. Conducerea acestuia este exercitată de un director executiv, numit de Consiliul Director.
Vezi cele 102 unități
Membrii Asociației: 
1.      Municipiul Tîrgu Mureș
2.      Municipiul Sighișoara
3.      Municipiul Reghin
4.      Municipiul Tîrnăveni
5.      Orașul Iernut
6.      Orașul Luduș
7.      Orașul Sovata
8.      Orașul Miercurea Nirajului
9.      Orașul Sărmașu
10.    Orașul Sângeorgiu de Pădure
11.    Orașul Ungheni
12.    Comuna  Acățari
13.    Comuna Adămuș
14.    Comuna Albești
15.    Comuna Aluniș
16.    Comuna Apold
17.    Comuna Ațintiș
18.    Comuna Bahnea
19.    Comuna Band
20.    Comuna Batoș
21.    Comuna Băgaciu
22.    Comuna Băla
23.    Comuna Bălăușeri
24.    Comuna Beica de Jos
25.    Comuna Bereni
26.    Comuna Bichiș
27.    Comuna Bogata
28.    Comuna Breaza
29.    Comuna Brîncovenești
30.    Comuna Ceuașu de Cîmpie
31.    Comuna Chețani
32.    Comuna Chibed
33.    Comuna Chiheru de Jos
34.    Comuna Coroisînmartin
35.    Comuna Corunca
36.    Comuna Cozma
37.    Comuna Crăciunești
38.    Comuna Crăiești
39.    Comuna Cristești
40.    Comuna Cucerdea
41.    Comuna Cuci
42.    Comuna Daneș
43.    Comuna Deda
44.    Comuna Eremitu
45.    Comuna Ernei
46.    Comuna Fărăgău
47.    Comuna Fîntînele
48.    Comuna Gălești
49.    Comuna  Gănești
50.    Comuna Gheorghe Doja
51.    Comuna Ghindari
52.    Comuna Glodeni;
53.    Comuna Gornești;
54.    Comuna Grebenișu de Cîmpie;
55.    Comuna Gurghiu;
56.    Comuna Hodac;
57.    Comuna Hodoșa;
58.    Comuna Ibănești;
59.    Comuna Iclănzel;
60.    Comuna Ideciu de Jos;
61.    Comuna Livezeni;
62.    Comuna Lunca;
63.    Comuna Lunca Bradului;
64.    Comuna Mădăraș;
65.    Comuna Măgherani;
66.    Comuna Mica;
67.     Comuna Miheșu de Cîmpie;
68.    Comuna Nadeș;
69.    Comuna Neaua;
70.    Comuna Ogra;
71.    Comuna Papiu Ilarian;
72.    Comuna Pănet;
73.    Comuna Păsăreni;
74.    Comuna Petelea;
75.    Comuna Pogăceaua;
76.    Comuna Răstolița;
77.    Comuna Rîciu;
78.    Comuna Rușii Munți;
79.    Comuna Saschiz;
80.    Comuna Sărățeni;
81.    Comuna Sîncraiu de Mureș;
82.    Comuna Sîngeorgiu de Mureș;
83.    Comuna Sînger;
84.    Comuna Sînpaul;
85.    Comuna Sînpetru de Cîmpie;
86.    Comuna Sîntana de Mureș;
87.    Comuna Solovăstru;
88.    Comuna Stînceni;
89.    Comuna Suplac;
90.    Comuna Suseni;
91.    Comuna Șăulia;
92.    Comuna Șincai;
93.    Comuna Tăureni;
94.    Comuna Valea Largă;
95.    Comuna Vărgata;
96.    Comuna Vătava;
97.    Comuna Vețca;
98.    Comuna Viișoara;
99.    Comuna Vînători;
100.  Comuna Voivodeni;
101.  Comuna Zagăr;
102.  Comuna Zau de Cîmpie. 
Membrii asociației
Membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECOLECT MUREȘ" sunt cele 102 unități administrativ teritoriale (UAT) ale județului Mureș și Consiliul Județean Mureș.
Harta cu cele 7 zone
Harta cu cele 7 zone
 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECOLECT MUREȘ

Webdesign by SigmaNet