Alkalmazások

A N U N Ţ


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea a  postului vacant din cadrul Asociaţiei de:
 
CONSILIER ECOLOG – in cadrul Departamentului de monitorizare

•   
cerinţe obligatorii:
-    studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: - ingineria mediului, știința mediului , protecția mediului, ecologie sau
   - studii tehnice, economice, juridice, administrative cu
   - specializarea sau experiența (minim 6 luni) în domeniul protecției mediului sau gestionarea deșeurilor;
-    experienţă în domeniul studiilor absolvite de minim 3 ani;
-    permis de conducere auto categoria B;
-    cunoştinţe foarte bune în utilizarea calculatorului;

cerinţe specifice:
-    disponibilitate la deplasări în teren, abilități bune de comunicare

BIBLIOGRAFIE
pentru postul consilier ecolog
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”


•    Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
•     OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
•     Hotărârea nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
•    Legea  nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
•    Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
•    Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

Concursul constă în proba scrisă, din bibliografia recomandată pentru concurs şi interviu.
 Dosarul pentru participare la concurs cuprinde:
-    Cerere de înscriere la concurs;
-    Copie după B. I. sau C. I.;
-    Copie permis de conducere;
-    Copie după carnetul de muncă din care să rezulte vechimea în specialitate sau act doveditor al vechimii în specialitate;
-    Cazier judiciar;
-    Copie după diploma de licenţă sau echivalentă şi alte acte doveditoare a unor studii postuniversitare;
-    Adeverinţă de la medicul de familie;
-   Curriculum vitae.   

Candidaturile și documentele solicitate prin prezentul anunț se depun până la data de 19.05.2022, ora 12:00, la sediul ADI Ecolect Mureş din Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2. (intrarea la Hotel Park, etaj I. cam.2), în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare.
Dosarul va avea menționat postul vizat precum și numele și prenumele candidatului.
Proba scrisă va avea loc în data de 23.05.2022, ora 11:00 , iar susţinerea interviului în data de 24.05.2022, ora 14:00.
Pentru informaţii suplimentare: ADI Ecolect Mureş, Hotel Parc cam.2, telefon: 0365-455256, www.adiecolectms.ro.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures

"ECOLECT MAROS" ÖNKORMÁNYZATOK KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

Webdesign by SigmaNet